het rode boek thumb

Recensie : Het rode boek : door Dr. Michel Thys

Het rode boek = Liber novus / C.G. Jung ; vertaald [uit het Engels en Duits] Hans Huisman. – Kampen :

In 2000, bijna veertig jaar na Jungs dood, gaven zijn erven toestemming tot publicatie van deze omvangrijke persoonlijke notities uit de jaren 1913-1916, de weerslag van zijn eigen confrontatie met het onbewuste. Door middel van ‘actieve imaginatie’ probeert Jung (1875-1961) zijn innerlijke processen te doorgronden. Het resultaat is het verslag van zijn eigen individuatieproces aan de hand van dromen, visioenen en fantasieën en psychologische beschouwingen daarover. Jung noemde het zelf de kern van zijn latere werk, maar het persoonlijke en onvoldoende wetenschappelijke karakter ervan deden hem zijn leven lang aarzelen het te publiceren. Tien jaar na de publicatie in het Duits verschijnt nu de Nederlandse vertaling. De uitgave bevat diverse inleidingen (in totaal honderd pagina’s) die het boek cultuurhistorisch situeren en verbinden met Jungs leven en werk en het geheel is nog eens geschraagd door een notenapparaat van wel honderdvijftig pagina’s. Het boek is vooral een belangrijk historisch document voor al wie zich verder in Jungs leer wil verdiepen. Het is knap uitgegeven, specialistisch en grondig onderbouwd en omkaderd.

Recensent: Dr. Michel Thys

Recensie : Dag lief zusje

Dag lief zusje Wat hebben de grote wijsheidtradities uit onder andere het boeddhisme en Jodendom gezegd over het bewustzijn? En bestaat er een hogere vorm van bewustzijn? De auteur verbindt haar kennis over dit onderwerp aan het persoonlijke afscheid van haar zus die door Alzheimer steeds meer haar persoonlijk bewustzijn verloor.
Uit Volzin april 2019

meditatie en imaginatie cover_titel groot

Recensie : Meditatie en imaginatie

Meditatie en imaginatie / Elleke van Kraalingen
Meditatieoefeningen voor beginners en gevorderden. Schrijfster, Raja (klassieke) yogadocente met een yogaschool in Frankrijk, geeft aanwijzingen vanuit haar eigen ervaring voor de meditatie, die gebaseerd is op de yoga Sutra’s van de Indiase filosoof Patanjali. Na een inleiding in het eerste hoofdstuk over meditatie, volgt het tweede hoofdstuk met oefeningen voor ontspanning en concentratie, het derde hoofdstuk is gewijd aan oefeningen met visualisatie en contemplatie. Verschillende vormen van meditatie worden beschreven, ook meditaties ‘in actie’. Om de beoefenaar te coachen volgt op de sober beschreven meditaties een bladzijde met uitleg en opmerkingen, wat heel praktisch is en inzicht geeft. Meditatie ziet zij niet als techniek, maar als een manier van leven. In haar meditaties laat ze zich o.a. ook inspireren door Boeddha, de Christus, Kahlil Gibran en Thich Nhat Hanh. Paperback met duidelijke letter en literatuuropgave.

Recensent: Marion van den Akker-Gerritsen

verhaal van mensen cover_klein

Recensie : Verhaal van mensen

Verhaal van mensen : over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen voor een krimpende kerk / Peter Siebesma.
Siebesma begint zijn 31 bijdragen, verdeeld over zes hoofdstukken, steeds met een gedicht of lied. Dat heeft te maken met zijn achtergrond als musicus, maar meer nog met zijn centrale filosofie: van een lied gaat warmte uit. In veel van zijn bijdragen klinkt door dat in de christelijke kerken en in de theologie al vanaf de vroegste eeuwen een verkilling is opgetreden. Geloof werd weliswaar met een Hoofdletter geschreven, maar de ratio nam een steeds belangijker plaats in. Om tweespalt te voorkomen kozen vroege theologen ervoor om zaken waar veel discussie over was, te beslechten met dogma’s. Deze pogingen, gericht op veilig stellen of herstellen van eenheid (unificatie), hadden vaak een averechts effect. Siebesma benadrukt dat tal van dogma’s niet herleidbaar zijn tot uitspraken van Jezus zelf; sterker nog: die strijdig zijn met wat hij aan zijn leerlingen heeft voorgeleefd. Het is daarnaar waarnaar we zouden moeten terugkeren. Terug naar de enige echte Bron. Veel lezers zullen zich daarin herkennen, maar voor menige ‘wettisch’ ingestelde orthodoxe christen zal dat een brug te ver zijn. Wat er ook van zij: tegen de bepleite en verhoopte versterkte warmte in het horizontale intermenselijke verkeer, is toch niet zoveel in te brengen.

Recensent: Drs. Th.C.J. Fransen

de koppige engel anne, anne marie reijnen

Boekrecensie : De koppige engel.

De koppige engel : de vasthoudendheid van de geestelijke verbeelding / Anne Marie Reijen.
Engelen – als je er op let, wemelt het ervan. Vaak zonder dat we het beseffen, zijn engelen een zeervertrouwd gegeven. Maar de vorm waarin ze zich presenteren, is nogal veranderd. Tegenwoordig voeren de persoonlijke beschermengelen de boventoon en lijkt de religieuze context bijna helemaal verdwenen. Dit boek onderzoekt welke rol de engel heeft gehad in de loop van de geschiedenis, zowel in de theologie als de literatuur en natuurlijk de kunst. Ook wordt gekeken naar wat de betekenis is van de engel binnen de goddelijke openbaring. Er wordt een inventaris gemaakt van de verschillende soorten engelen en hun functies, zowel collectief, in de engelenscharen als individueel. Wat duidelijk wordt, is dat de engel door de eeuwen heen steeds opnieuw terugkeert om de menselijke behoefte te belichamen en dat is de onpeilbare schoonheid van de kosmos. Met voetnoten, een selectieve literatuuropgave en een register. De Franse auteur was jarenlang hoogleraar dogmatiek aan de Faculteit Protestantse Godgeleerdheid en is momenteel verbonden aan het Theologicum van het Institut Catholique in Parijs.
Recensent: J. Hofte