De universele kennis van de Upanishads – Mehdi Jiwa

Upanishads zijn duizenden jaren oude Indiase geschriften die vol spirituele kennis zitten. Kennis die gaat over vragen: ‘wie ben ik?’, ‘waarom leef ik?’, ‘wat is het doel van het leven?’, ‘hoe verhoudt de mens zich tot de schepping en omgekeerd?.’

De stem van de leegte – Marie-Thérèse Lips

De stem van de leegte is een verslag van ervaringen en een beschouwing over spirituele psychologie door Marie Thérèse Lips.

Recensie – Levensduiding in het licht van transcendentie

Volgens de inleiding van dit boek zal de Duitse theoloog Jörg Lauster De Vrijzinnige Lezing van 2022 geven. In het kader daarvan verschijnt dit boek dat het denken van deze liberaal-protestantse theoloog voor een geïnteresseerd Nederlands publiek wil introduceren. Na een vertaald radio-interview met Lauster dat al een proeve geeft van zijn ideeën, geeft Rick Benjamins in vogelvlucht een overzicht van Lausters wetenschappelijke ontwikkeling en zijn centrale ideeën. Daarin staat centraal dat hij religie ziet als ‘levensduiding’, dus een voortdurende reflectie van individuen op ervaringen waarin het transcendente inbreekt in het leven van mensen in verleden en heden. In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste werken van Lauster besproken door Benjamins en Slob. Voor niet-theologen redelijk taaie kost en vanwege het feit dat het samenvattingen betreft af en toe enigszins saai. Lausters centrale ideeën zijn daarentegen boeiend. Tot nu toe is nog geen enkel werk van Lauster in het Nederlands vertaald, maar na lezing van dit boek is te hopen dat dat niet lang meer duurt.
Recensent: Dr. Taede A. Smedes

Verhalen uit de hemel – Charles Hamburger

Tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen verhaal want we denken allemaal verschillend hoe we de wereld kunnen verbeteren. Omdat dit gefragmenteerd wereldbeeld niet helemaal bevredigt zijn mensen weer op zoek naar gemeenschappelijke waarden die richting geven.