Recensie : Het rode boek : door Dr. Michel Thys

Het rode boek = Liber novus / C.G. Jung ; vertaald [uit het Engels en Duits] Hans Huisman. – Kampen :

In 2000, bijna veertig jaar na Jungs dood, gaven zijn erven toestemming tot publicatie van deze omvangrijke persoonlijke notities uit de jaren 1913-1916, de weerslag van zijn eigen confrontatie met het onbewuste. Door middel van ‘actieve imaginatie’ probeert Jung (1875-1961) zijn innerlijke processen te doorgronden. Het resultaat is het verslag van zijn eigen individuatieproces aan de hand van dromen, visioenen en fantasieën en psychologische beschouwingen daarover. Jung noemde het zelf de kern van zijn latere werk, maar het persoonlijke en onvoldoende wetenschappelijke karakter ervan deden hem zijn leven lang aarzelen het te publiceren. Tien jaar na de publicatie in het Duits verschijnt nu de Nederlandse vertaling. De uitgave bevat diverse inleidingen (in totaal honderd pagina’s) die het boek cultuurhistorisch situeren en verbinden met Jungs leven en werk en het geheel is nog eens geschraagd door een notenapparaat van wel honderdvijftig pagina’s. Het boek is vooral een belangrijk historisch document voor al wie zich verder in Jungs leer wil verdiepen. Het is knap uitgegeven, specialistisch en grondig onderbouwd en omkaderd.

Recensent: Dr. Michel Thys

(Visited 74 times, 1 visits today)