Boekrecensie : De koppige engel.

De koppige engel : de vasthoudendheid van de geestelijke verbeelding / Anne Marie Reijen.
Engelen – als je er op let, wemelt het ervan. Vaak zonder dat we het beseffen, zijn engelen een zeervertrouwd gegeven. Maar de vorm waarin ze zich presenteren, is nogal veranderd. Tegenwoordig voeren de persoonlijke beschermengelen de boventoon en lijkt de religieuze context bijna helemaal verdwenen. Dit boek onderzoekt welke rol de engel heeft gehad in de loop van de geschiedenis, zowel in de theologie als de literatuur en natuurlijk de kunst. Ook wordt gekeken naar wat de betekenis is van de engel binnen de goddelijke openbaring. Er wordt een inventaris gemaakt van de verschillende soorten engelen en hun functies, zowel collectief, in de engelenscharen als individueel. Wat duidelijk wordt, is dat de engel door de eeuwen heen steeds opnieuw terugkeert om de menselijke behoefte te belichamen en dat is de onpeilbare schoonheid van de kosmos. Met voetnoten, een selectieve literatuuropgave en een register. De Franse auteur was jarenlang hoogleraar dogmatiek aan de Faculteit Protestantse Godgeleerdheid en is momenteel verbonden aan het Theologicum van het Institut Catholique in Parijs.
Recensent: J. Hofte

(Visited 31 times, 1 visits today)