Recensie :Verhalen uit de hemel

Verhalen uit de hemel / Charles Hamburger.

De auteur, voormalig huisarts, heeft in deze bundel 34 verhalen bijeengebracht uit heilige tradities of heilige
boeken van zes grote wereldgodsdiensten: het hindoeïsme, jodendom, boeddhisme, christendom, islam en
het baha’i-geloof. De verhalen zijn bedoeld om kinderen te laten kennismaken met deze religies. En vooral
om oog te krijgen voor gemeenschappelijke waarden, die leidende figuren uit deze godsdiensten (profeten)
uitdragen en die richting kunnen geven in het leven. Bij elk verhaal is een goed bijpassende, paginagrote
zwart-witte pentekening opgenomen. Aan iedere groep verhalen gaat een minimale inleiding over de
betreffende godsdienst vooraf, aangevuld met enkele citaten uit geschriften van deze godsdiensten. De
meeste verhalen zijn op eenvoudige wijze in een hedendaags jasje gestoken. De joodse en christelijke
verhalen zijn met enige vrijheid overgenomen uit de Bijbel. Vanaf ca. 10 jaar.

Recensent: W.H.J. van Stiphout