Welkom op de pagina van Rinus van Warven

Drs. Rinus van Warven. Hij specialiseerde zich ondermeer in cultuurfilosofie, bevrijdingstheologie, pastorale psychologie en levensbeschouwelijke en religieuze communicatie. Hij is parttime werkzaam als redacteur/schrijver/ publicist/journalist en parttime als geestelijk verzorger.

Zingeving en spiritualiteit
De wereld van zingeving en spiritualiteit kun je samenvatten in een drietal levensvragen: Wie ben ik echt? Wat is de juiste verhouding tot mensen, dieren en planten om me heen? En hoe verhoud ik mij tot een mogelijke Bron die aan dit Leven ten grondslag ligt?

De gesprekspartners van trendwatcher, journalist en programmamaker Rinus van Tendens komen uit duizenden werelden: cultuur, media, sport, politiek, kerk, theater. Ze hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Rinus is al een kleine dertig jaar in gesprek met christenen, joden, moslims, humanisten, hindoes, boeddhisten, atheïsten, vrijmetselaars, rozenkruisers, theosofen en aanhangers van tal van andere stromingen. Hoe kijken zij tegen deze levensvragen aan?

Gesprek tussen de religies
Van Warven’s carrière valt samen met een zeer turbulente periode in de geschiedenis van religie en levensbeschouwing. Het is de tijd waarin er onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer aandacht komt voor het gesprek tussen de religies. Van Warven’s grote passie is het ontwikkelen en doorgeven van de kennis over de verschillende culturen en levensbeschouwingen die we wereld rijk is. En als het effe kan wil Rinus ook een bijdrage leveren aan het versterken van de verstandhouding tussen de levensbeschouwingen om zo een harmonieuzere samenleving te bereiken.

Humor en relativeringsvermogen
En Van Warven is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en…. verhalenverteller. Hij wordt geroemd om zijn kennis over tal van uiteenlopende onderwerpen: religie, filosofie, ethiek, spiritualiteit, zingeving en mythologie. Van Warven staat garant voor een zeer boeiende ochtend, middag of avond. Hij weet de meest boeiende, maar soms stevige thema’s altijd te verluchtigen door zijn humor en zijn relativeringsvermogen.

Op zoek naar zingeving en verdieping? U kunt bij Rinus terecht voor:
– Cursussen
– Filosofie-avonden
– (S)preekbeurten

Hij kan u ook helpen een event te organiseren of te begeleiden:
– Symposia
– Dagvoorzitterschap
– Spirituele lezingencyclus

En wat te denken van een communicatieve training?:
– Schrijfcursussen
– Interviewtechnieken