Recensie : van zilveren sporen door W.H.J van Stiphout

Na twee eerdere publicaties (‘Een heidense uitdaging’, 2015 en ‘Luisteren bij maanlicht’, 2019)* vormt deze uitgave het zogenaamde middenpaneel van het drieluik. Het is het resultaat van de ‘Leerdiensten Torah en Evangelie’ in de Open Hof in Kampen, die een zoektocht waren naar de joodse wortels in een christelijke uitleg van de Bijbel. Aan de hand van kleinere tekstfragmenten, weergegeven in de vertalingen van de Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling en Naardense Bijbel, heeft de auteur (emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland) een selectie gemaakt van 25 sidrot (de wekelijkse Thoralezingen op sabbat in de synagoge). Hij legt deze teksten steeds uit in een overweging die de weerslag is van een voorafgaande studiebijeenkomst over de sidra. Er komen ook enkele teksten uit het Nieuwe Testament ter sprake. De uitleg bevat achtergronden uit de Talmoed en andere rabbijnse literatuur. Er worden kritische vragen gesteld. In een boeiende verkenningstocht, met aanstekelijke opmerkingen, probeert de schrijver behalve de joodse achtergronden ook een grotere werkelijkheid (‘zilveren sporen’) dan de alledaagse zichtbaar te maken.
Recensent: W.H.J. van Stiphout

(Visited 39 times, 1 visits today)