Recensie : Wonderen van ontwikkeling

Oud-hoogleraar alternatieve landbouw (Wageningen Universiteit) Jan Diek van Mansfelt (1943) noemt zich op zijn website een ‘biosoof’, iemand die de natuur beter wil begrijpen en respecteren. Het boek gaat over ‘levensprocessen, in het bijzonder over de … ingrijpende veranderingen in de ontwikkelingen van planten, mensen en projecten’. De auteur noemt ze metamorfosen. De metamorfosen bij planten (hoofdstuk 2) kunnen als voorbeeld dienen voor veranderingen bij mensen (hoofdstuk 3) en projecten (hoofdstuk 4). De auteur, die verantwoording aflegt voor de werkwijze (hoofdstuk 5), probeert ‘zich toegang te verschaffen tot de zinskwaliteit’ en wil dat lezers meer aandacht krijgen voor levensprocessen. Van Mansfelt maant de lezer zijn ‘exacte fantasie’ te gebruiken, een begrip ontleent aan onder andere Goethe en antroposoof Rudolf Steiner. Bestemd voor o.a. lezers die niet terugschrikken van een fenomenologische benadering van de natuur.

Recensent: E. Pelzers

(Visited 41 times, 1 visits today)