Recensie : Waar gaat dit over

Waar gaat dit over? : over levensvragen, levensbeschouwing en een geloof dat verandert / Albert Althuis.

Een boek waarin de auteur – een voormalig leraar godsdienst – ingaat op de vraag naar een zinvol leven. Uitgangspunt is dat ieder mens streeft naar een balans tussen geborgenheid en uitdaging. Zowel wanneer de mens teveel wordt vertroeteld als wanneer er teveel van hem of haar wordt gevraagd, gaat er iets mis. Een onbalans ontstaat wanneer te weinig aandacht wordt gegeven aan het verlangen naar het goede, ware en schone. Die persoonlijke waarden van waaruit een mens leeft, hebben ook een religieus karakter: ze gaan over verbinding met de medemens, cultuur, natuur en met het transcendente. In de tweede helft laat de auteur zien hoe de Bijbel en met name woorden als God, Jezus en heilige Geest een blijvende inspiratiebron en hulp kunnen zijn. Aan de hand van de woorden ‘ontmoeting’ en ‘wonen’ laat de auteur zien hoe de Platoonse waarden van het goede, ware en schone ook met het Koninkrijk van God in verband kunnen worden gebracht, evenals met de grondwaarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een tot nadenken aanzettend boek dat geschikt is voor leeskringen en persoonlijke bezinning waarin psychologische, filosofische en theologische inzichten versmelten in ideeën waar duidelijk levenservaring achter schuil gaat.

Recensent: Dr. Taede A. Smedes

(Visited 16 times, 1 visits today)