Recensie : Voelen dat het klopt

voelen dat het klopt titel

Het leven verloopt in een golfbeweging. Het ene moment gaat het van een leien dakje, het andere moment zit het echt, maar dan ook ècht tegen. Mayke Peters heeft waarschijnlijk niet kunnen vermoeden hoe actueel dit boek momenteel is. En hoe actueel het altijd zal blijven. Het iets meer dan 140 bladzijden tellende werk is zo geschreven dat iedere zin veel wijsheid bevat en inzicht kan geven. Nergens wordt er een woord te veel gebruikt. Peters belicht verschillende denkbeelden van de groten der aarde en combineert dit met haar eigen zoektocht naar de zin van het leven. Dit levert een schat aan informatie op over manieren om je levensmissie te verwezenlijken.

Voelen dat het klopt heeft als ondertitel luisteren naar de onderstroom. De onderstroom is de stem van je ziel, de universele dimensie in jezelf. Maar wat is de ziel en kan deze ziel reïncarneren? Deze zoektocht wordt weergegeven door bekrachtigingen van onder meer Pim van Lommel (de cardioloog die meer dan 30 jaar onderzoek deed naar Bijna-doodervaringen -BDE-), Eben Alexander (neurochirurg die zijn eigen BDE weergeeft), Raymond Moody (psychiater en filosoof en bekend van zijn boeken over leven na de dood) en Elisabeth Kübler-Ross (psychiater en bekend om haar pionierswerk rond stervenden). Diverse onderbouwingen van theorieën worden kort weergegeven. Ook de kwantumfysica, waar de begrippen tijd en ruimte een geheel andere lading hebben, krijgt aandacht in het kader van de ziel en haar mogelijke reïncarnatie. Door de bespiegelingen en vragen is er ruimte voor het vormen van een eigen inzicht, die niet uit het verstand, maar veeleer vanuit de intuïtie zal opwellen.

‘Veel natuurlijke processen spelen zich af in cycli, waarom zouden mensenlevens zich dan niet circulair afspelen of: waarom zou de ziel dan niet reïncarneren?
Kan levenskracht ook een energie zijn die nooit verloren gaat, maar zich kan inzetten in andere energie, dus nieuw leven?’

De intentie van dit schrijven is om vanuit een ander perspectief te leren kijken, zodat er meer ruimte komt voor verdieping en spirituele groei. Peters laat je kennismaken met het gedachtegoed van Jung, Edgar Cayce, Hermetische wijsheid, non-dualiteit en veel andere theorieën en visies. Cursiefgedrukt staan haar eigen mijmeringen en ervaringen. Ze blijft overal integer, is nergens resoluut en geeft sublieme omschrijvingen en definities waardoor dit werk voor velen toegankelijk is geworden. Fijne, geruststellende woorden en veel stof tot nadenken samen met een prachtige literatuurlijst maken het een fascinerend geheel.

Recensent: Marjan van Druenen

(Visited 20 times, 1 visits today)