Recensie – Nicodemus

Een betoog van Nicodemus? : de Hebreeenbrief herlezen / Bart Gijsbertsen.

Vertaling en uitleg van de nieuwtestamentische Hebreeënbrief vormen de kern van dit boek. Als fictieve schrijver van de Hebreeënbrief voert de auteur, Gijsbertsen, de Schriftgeleerde Nicodemus op, bekend uit het evangelie van Johannes. Deze fictie is ontsproten aan de fantasie van Gijsbertsen om hem en zijn lezers te helpen de inhoud van de brief naderbij te brengen. Aan Nicodemus is derhalve ook een hoofdstuk gewijd. In de uitleg van de brief geeft Gijsbertsen ruim aandacht aan de rol die de oudtestamentische citaten spelen. Daarmee koerst hij af op zijn doel: een uitleg te geven die de valkuil van het traditionele anti-judaïsme vermijdt. Gijsbertsen schrijft vanuit zijn persoonlijke beleving en gaat van daaruit de dialoog aan met de lezer om hem mee te nemen in zijn uitleg. Gijsbertsen is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.
Recensent: Drs. J. Wilts

(Visited 25 times, 1 visits today)