Recensie : Het geschenk van Aphrodite

Ken U Zelve

Echt inzicht in je leven begint bij echte kennis van jezelf: Ken U Zelve. Deze bondige uitspraak prijkte bij de entree van de tempel van Apollo waar de Grieken het Orakel van Delphi raadpleegden. Veel klassieke filosofen waren overtuigd van het idee dat ware kennis over het leven start bij intensief zelfonderzoek.

De ondertitel Zoektocht naar ons zijnsverstaan duidt op een beter verstaan van onszelf door inzicht in de inhoud van ons bewustzijn. Dit kunnen we bereiken door te luisteren naar onze intuïtie en ons individuatieproces te doorlopen. Individuatie is een term afkomstig van C.G. Jung en duidt op de weg van de mens om in te zien dat hij meer is dan alleen zijn ego. Het proces van zelfonderzoek en zelfverwerkelijking. Ook door ons te verdiepen in de kwantumfysica, het gnostisch gedachtegoed en de visie van filosofen komen we dichter bij ons zijnsverstaan. Auteur en Jungiaans analytisch therapeut Hans G.J. Huisman heeft zelf merkbaar een grote bewondering voor Heidegger, Nietzsche en Bergson. Zij maakten zich zorgen over het oppervlakkiger worden van het mensbeeld. Zo ook de Zwitserse psychiater en psycholoog C.G. Jung, grondlegger van de analytische psychologie. Zijn Liber Novus (beter bekend als Het Rode Boek, de graal van het onbewuste), waar Huisman overigens de vertaler van is, loopt net als Ken U Zelve als een rode draad door dit werk. Tot slot is er aandacht voor hoe muziek en kunst de diepere laag in onszelf raakt en onbewuste inhouden van onze binnenwereld openbaart. Der Ring des Nibelungen van Wagner is zo’n meesterwerk dat een essentie in jezelf kan raken.

Het lijvige, bijna 550 bladzijden tellende Het geschenk van Aphrodite gaat over de eeuwige strijd tussen gevoel en verstand en hoe ongelofelijk belangrijk het is jezelf te kennen. Huisman wil aantonen dat wij ons bewustzijn niet volledig benutten, omdat we te veel voorrang geven aan het mentale en rationele. Aangezien het geheel voor de leek niet altijd makkelijk te doorgronden is, zij met enige kennis van filosofie en het gedachtegoed van C.G. Jung hebben een voorsprong, is het aanbevelenswaardig dit werk langzaam te lezen of met anderen in een leesclub te bespreken en vooral te doorvoelen. Veelal komt er na de tekstinformatie een verhaal, metafoor of analogie en vallen de dingen op zijn plaats.

Gepassioneerd brengt Huisman deze verhandeling aan de lezer over. Hij schrijft woorden met of zonder hoofdletters om de juiste betekenis te benadrukken. Het is precies een veelomvattende voordracht waarbij je de letters op het schoolbord zachtjes hoort neerkomen en je als toehoorder ademloos luisterend gefixeerd blijft. Om in de trant van analogieën te blijven en symbolisch af te sluiten: dit is een sterrenrestaurant, geen eetcafé.

 

Recensent: Marjan van Druenen

(Visited 30 times, 1 visits today)