Recensie : Het geschenk van Aphrodite

Aan de hand van grote filosofen zoals Nietzsche, Heidegger, Bergson en de psychiater C.G. Jung houdt de auteur een betoog op het gebied van filosofie, mystiek en spiritualiteit. ‘Ken U Zelve’ loopt als een rode draad door dit boek waarmee de auteur bedoelt: inzicht in onszelf, bewustwording. Een duidelijke uitleg over projecties, hoe wij onze binnenwereld weerspiegelt zien op de buitenwereld. Aan de orde komen kwantumfysica, synchroniciteit, bekende filosofen die rond 1900 leefden en meester Eckhart, veel mythische verhalen ter verduidelijking voor bewustzijn. Verder gaat het vooral over Carl Gustav Jung, de moderne psychiater, wiens bewogen leven een inspirerende leerschool is voor persoonlijke groei en spiritualiteit. De citaten van de filosofen en Jung staan schuingedrukt. Het speerpunt is steeds de discrepantie tussen de belangen van het ego en die van zelfrealisatie.
Doelgroep: geïnteresseerden in bewustwordingsprocessen.

Recensent: Winy van Gils

(Visited 30 times, 1 visits today)