Recensie : Elysion

De dood is het einde (!)

Elysion wordt in het Nederlands ook de Elysese velden genoemd en is in de Griekse mythologie de aanduiding voor de verblijfplaats van de gelukzaligen, vergelijkbaar met de hemel of een paradijselijke toestand. Dit bijna 430 bladzijden tellende boek is een zeer diverse verzameling van veelbetekenende artikelen over NDE’s, nabij-de-dood-ervaringen, de voormalige BDE (bijna-doodervaring), gecompleteerd met veelzeggende quotes van vermaarde personen, noten, bibliografie en een fijne leeslijst.
Het geheim van Elysion is een initiatief van Merkawah/ NetwerkNDE (Nederland), Limen (Vlaanderen) en uitgeverij Van Warven. Geen ellenlange stukken tekst of ervaringsverhalen waarbij herhaling hoogtij viert, maar fijne korte passages ingedeeld in kleine paragrafen. De onderwerpen worden afgewisseld met wetenschappelijke onderzoeken en de inzichten die we hierbij verkrijgen, persoonlijke ervaringsverhalen of opgetekende verhalen over iemand die een NDE doormaakte, (bloem)lezingen, studies en andere bijdragen. Alles helder geschreven zonder onnodig jargon. Een korte geschiedenis van de initiatiefnemers wordt aan het einde van het boek weergegeven.
Na een NDE ondergaan patiënten een transformatie: ze hebben bijvoorbeeld geen angst meer voor de dood en voelen zich blijvend met alles verbonden. Er ontstaat meer zingeving in het algemeen en het besef dat elke gedachte invloed heeft op jezelf en anderen. Behalve wat het teweeg brengt bij degene die een NDE meegemaakt heeft, gaat het om de lessen die wij erover kunnen leren. Daarnaast brengen de wetenschappelijke bijdragen een interessante en waardevolle aanvulling. Denk daarbij aan cardioloog Pim van Lommel, neurochirurg Eben Alexander en neuropsychiater Peter Fenwick; niet de minste namen!
Aan het woord komen ook theologen die duidelijke raakvlakken met religie zien in NDE‘s. Naast NDE’s gaat dit werk in op buitenlichamelijke ervaringen (BLE). Zo’n gebeurtenis overkwam Charles Lindbergh (eerste vlucht New York-Parijs zonder tussenlanding) in 1927.
Opvallend is dat oude hindoegeschriften, het Tibetaanse dodenboek, de Bijbel en de Kabbala allemaal identiek verhalen over het eeuwig bestaan van ons bewustzijn. In het gepubliceerde interview van Eben Alexander met Rinus van Warven spreekt Alexander de wijze woorden: ‘Als we blijven doen alsof de fysieke werkelijkheid de enige is die bestaat, dan zal dat geloof ons uiteindelijk de das omdoen. Het is de sombere en schamele gedachte die materialisme heet. Gelukkig zijn er steeds meer boeken die de oude ‘waarheden’ ontkrachten en ontmantelen. Het geheim van Elysion komt als geroepen.’ En zo is het.
Dit wordt hét standaardwerk waarin veel facetten van de nabij-de-dood-ervaringen worden belicht, nergens opdringerig, betweterig of pedant. Het geheel is ongecompliceerd geschreven en toegankelijk voor een breed publiek. Het kan de gemiddelde lezer houvast en inzicht geven, de hulpverlener richtlijnen en het geeft praktische adviezen en herkenning aan degene die het meegemaakt heeft. Catja de Rijk zegt over haar NDE: ‘Ik word emotioneel en kan niks meer zeggen’, dat is precies wat er gebeurt bij de verhalen uit dit omvangrijke werk.

Recensent: Marjan van Druenen

(Visited 82 times, 1 visits today)