Lezing : Carl Gustav Jung

Het is 5 januari 1922. Carl Gustav Jung heeft een gesprek met zijn ziel. Het gaat over roeping, over het grootse werk dat gedaan moet worden, over de taak die uitgevoerd moet worden. En wat was die roeping? Een nieuwe religie die zich uit in de transformatie van de menselijke betrekkingen.

Een eeuw later kunnen we ons afvragen wat Jungs uitdaging heeft opgeleverd. Jung heeft ons de kunst geschonken om open te staan voor de magie van het leven zelf. Hij wees ons een pad voor zelfontwikkeling dat ons volledige potentieel stimuleert: creatief, spiritueel en intellectueel.

Jungs ziel kwam tijdens het gesprek wel met een wezenlijke aanwijzing. Het gaat niet alleen om kennis, het moet ook geleefd worden. Geleefde religiositeit, in de taal van het symbool en de mythe, die de nieuwe ordening van de menselijke verhoudingen tevoorschijn roept.

‘Toen ik met het werk van Jung in aanraking kwam,’ vertelt Rinus, ‘herkende ik me in Jungs worsteling met religie, kerk, christendom, Job, God, het kwaad en de zin van het menselijk leven en lijden. Na diverse pogingen om Jung rationeel te doorgronden, besloot ik om me volledig aan de communicatie en de journalistiek te wijden.’

‘Na een Nabij-de-doodervaring kwam alles in mijn leven op de kop te staan en kreeg ik inzicht in wat Jung als zijn taak zag. Ik besloot af te studeren op Job en de vraag naar de zin van het leven. Dertig jaar later stond ik voor de uitdaging om het Rode Boek in het Nederlands uit te geven. Ik pakte de uitdaging op. En gaf daarmee vorm aan mijn roeping.’

Hier een link naar de site van de Jungacademie:
https://www.jungacademie.nl/Wor…/Lezingen/Atmavictu-lezingen.
Hier ook een link naar zijn persoonlijke agenda: https://rinusvanwarven.eu/agenda/

(Visited 59 times, 1 visits today)