Recensie : Jung, de schaduw en het licht

Jung, de schaduw en het licht : symposiumbundel rond “Het Rode Boek” / redacteur Rinus van Warven. Kampen

Dit boek omvat de lezingen gehouden op het op 30 november 2019 georganiseerde symposium naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van ‘Het rode boek’* van Carl Gustav Jung (1875-1961). In dat boek doet Jung verslag van zijn eigen persoonlijke individuatieproces, zijn eigen confrontatie met het onbewuste via dromen en visioenen. Voorliggende uitgave presenteert de vier lezingen: over de Zwitserse wereld waarin Jung opgroeide, leefde en werkte, over de symboliek van de scarabee en synchroniciteit, over het vrouwelijke in de mens, en over Jung, christendom en religie. Afsluitend is er een interview met de vertaler van ‘Het rode boek’. Deze gespecialiseerde uitgave, voor een beperkt publiek, is een mooie aanvullende reflectie op Jungs meest persoonlijke werk. Een verzorgde publicatie met enkele zwart-witfoto’s.

Recensent: Dr. Michel Thys

(Visited 85 times, 1 visits today)