Een heerlijke pot spirituele chili con carne?

(Door Nick de Vries)

KAMPEN – Een bakkie koffie met Rinus van Warven mondt al gauw uit in een gesprek over religie. De Kamper journalist, theoloog en programmamaker houdt zich al z’n hele leven met het onderwerp bezig. Zijn conclusie: alle grote godsdiensten, van de islam, tot het boeddhisme, van het christendom tot het hindoeïsme, draaien om hetzelfde: de liefde. Die boodschap wil hij uitdragen, bijvoorbeeld tijdens één van zijn vele lezingen, maar tegenwoordig ook met zijn nieuwste activiteit: een eigen uitgeverij.

Verbinding
“Er ligt voor uitgevers een niche in de levensbeschouwelijke markt”, vertelt Van Warven op zijn werkkamer in het gebouw van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden. Van Warven is zelf voorganger bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente. De vrijzinnigen en de lutheranen doen heel veel samen, vanwege hun gezamenlijke spiritualiteit. Ze vinden elkaar in hun ruimdenkende, niet-dogmatische karakter. Het gaat meer om de verbinding dan om verschillen. Deze visie mistte Van Warven in de bestaande literatuur over religie een beetje.

Zuil
“Er zijn erg veel boeken over religieuze stromingen geschreven, maar de meesten zijn geschreven vanuit één standpunt. Ik mis boeken die meer beschouwend, van buitenaf, kijken naar de stromingen. Ik denk dat dat een overblijfsel is van de verzuiling die Nederland vroeger kende. Iedere overtuiging had vroeger zijn eigen zuil en zijn eigen uitgever. De boekjes waren daardoor automatisch erg gekleurd. Ik wil meer verbindend optreden”.

Spirituele chili con carne
In een tijd waarin steeds meer mensen ontkerkelijken, merkt Van Warven dat er juist veel behoefte is aan spiritualiteit. “Mensen zijn steeds meer in andere geloven geïnteresseerd. Bleef je vroeger strikt binnen je eigen kerk, nu is dat vrijer. Wat betekent nou eigenlijk het hindoeïsme? Wat is de leer van Buddha? Men kijkt naar de religies en haalt daar uit wat ze aanspreekt. Ik denk dat dat goed is. Ik bedoel dat niet zo van: gooi alle smakelijke ingrediënten maar in een pan, even roeren, en je hebt een heerlijke pot spirituele chili con carne. Ik bedoel dat je moet kijken naar de essentie van de religies. Wat kunnen we van elkaar leren? Als je tot de kern doordringt, van welke religie dan ook, of het nou het hindoeïsme is, de islam of het christendom: je komt altijd bij liefde uit.”

Woorden van Christus
Rinus heeft geen moeite om schrijvers te vinden voor zijn boeken. ‘Ik kom ze overal tegen’. Op dit moment liggen er al de nodige manuscripten klaar om uitgegeven te worden. Het laatste werk dat is uitgebracht is ‘Met de woorden van Christus’. “Een prachtige vertaling van een boek van Michel Henry door dr. Chris van Haeften en Andries Oosterkamp, waarin de filosoof probeert te doorgronden wat Jezus daadwerkelijk gezegd heeft, los van alle tradities.” Ook nieuw is het boek ‘fenomenaal vergezicht’ dat geschreven is door Piet ten Klooster, over religie en wetenschap. “Het boek laat op magistrale wijze zien dat geloof en wetenschap elkaar absoluut niet bijten. Beide boeken verdienen een groot publiek, maar dat laat ik over aan de wetten van de markt.”

Verzetsboeken
Rinus beperkt zich als kersverse uitgever niet tot het spirituele boek, alhoewel zijn passie daar wel ligt. Hij heeft ook al een paar boeken op zijn naam staan over mensen die in het verzet hebben gezeten. Maar ook poëzie, geschiedenis en persoonlijke ontwikkeling hebben zijn aandacht. Zijn specialiteit is de kleinere oplage die grote uitgeverijen niet winstgevend uit kunnen brengen. Verder pakt hij alles aan wat hem aanspreekt. “Ik sluit me graag aan bij de nieuwe economie. Het gaat me niet om het geld. Ik doe in de eerste plaats, wat in mijn ogen gedaan moet worden, en pas dan, in tweede instantie, hoop ik dat daar een markt voor is. In die volgorde.”

Bron: www.brugnieuws.nl

(Visited 38 times, 1 visits today)