Recensie : Grenzen in meervoud

Grenzen in meervoud : de dynamiek van verhaaldomeinen 

Met een zekere onbevangenheid nadenken over de eigen levens- en wereldvisie roept allerlei vragen op. Hoe sta ik echt in de wereld? Wie of wat vertrouw ik wezenlijk? Wat hoop ik? Waar houd ik van? Waarin wordt dit zichtbaar? Stilstaan bij dit soort vragen brengt ons tot het verkennen van iets dat we misschien eerst een grens noemen, maar dat ook een verbindingsweg kan gaan vormen met een andere overkant en een plek voor het ontwikkelen van diepere inzichten. Er zijn in levensverhalen verschillende soorten verhaaldomeinen te onderscheiden. De auteur is emeritus-hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Dit essay biedt overzichtelijk gestructureerde inzichten in en meerdere soorten handreikingen voor het – al dan niet in samenspraak met anderen – verkennen van en bewustheid verkrijgen in het persoonlijke levensbeschouwelijke verhaal. Bijvoorbeeld om ingangen voor beweging te vinden in een gestagneerd eigen levensverhaal.

Recensent: F.M. Boon

(Visited 26 times, 1 visits today)