Schrijven, vieren, spreken en coachen…

========================================================

Drs. Rinus van Warven is een gepassioneerd spreker, publicist, docent en dagvoorzitter.

Hij heeft een kleine 2500 radioprogramma’s op zijn naam staan voor diverse omroepen over zingeving en spiritualiteit. Hij doceert al een kleine 20 jaar aan diverse opleidingen: zingeving, ethiek, spiritualiteit, omgaan met rouw- en verlies, rouwrituelen. Media en Cultuur.

Lezingen, symposia, vieringen, liturgische bijeenkomsten, rouw- en trouw-samenkomsten… u vindt het allemaal op deze site…

Lezingen

Rinus heeft lezingen over tientallen onderwerpen in de aanbieding. Hij is een gepassioneerd spreker over thema's die met zingeving en spiritualiteit te maken hebben. Hoe kunnen we met elkaar bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de samenleving. Klik op de foto en u komt op Rinus' lezingenpagina terecht. Rechts boven vindt u een agenda met alle toekomstige lezingen. Veel kijkplezier..

Verhalen en poëzie

Rinus heeft een grote voorraad verhalen, spirituele teksten en poëzie over de bestemming van de mens: de mens als zingever. En die zingever ben je zelf. Rinus is een meester in het vertellen van verhalen met een boodschap. Hij kan een avondvullend programma verzorgen, alleen met verhalen. Of met poëzie. Of met beide. Al dan niet begeleid en ondersteund met muziek van gitaar, harp of piano.
kerkdienst - viering met Rinus van Warven

Symposia

Een bijeenkomst met een zingevende, spirituele, levensbeschouwelijke inhoud. Muziek, spirituele teksten en gedichten onderstrepen zijn boodschap: Mens, word wie je Bent.
kerkdienst - viering met Rinus van Warven

Kerkdiensten / vieringen

Een bijeenkomst met een zingevende, spirituele, levensbeschouwelijke inhoud. Muziek, spirituele teksten en gedichten onderstrepen zijn boodschap: Mens, word wie je Bent.

Rouw en ritueel

Afscheid moeten nemen van een dierbare in een van de lastigste dingen van het leven. Rinus heeft al vele tientallen rouw- en trouwdiensten verzorgd.