Satsang is een lastig woord. Het betekent zoiets als samenkomen in waarheid.