Korte biografie

Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie met een specialisatie cultuurfilosofie, massacommunicatie, theologie van de bevrijding en pastorale psychologie. In 1983 werd hij tot pastor gewijd. Vanaf die datum is hij verbonden aan diverse organisaties op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en het raakvlak tussen media en cultuur hebben zijn speciale belangstelling.

Sinds eind jaren zeventig schrijft en publiceert Van Warven met grote regelmaat teksten: spirituele essays, poëzie, levensbeschouwelijke artikelen, teksten voor rouw- en trouwrituelen, artikelen voor kranten en tijdschriften. En hij produceert, regisseert en presenteert radioprogramma’s op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Vele, vele duizenden teksten ontspringen aan zijn pen. Het aantal radioprogramma’s overstijgt de 2500.

Hij was bijna 20 jaar hoofdredacteur van VrijZicht, een tijdschrift voor religie, zingeving, cultuur en samenleving. Werkte 30 jaar voor Omroep Gelderland als presentator van het beroemde radio-programma Tendens, waar honderdduizenden mensen met enige regelmaat naar luisterden. Werkte jarenlang als eindredacteur van het programma De Lotusvijver op Radio 5. Hij is bovendien de inspirator van de Zinzoekers Nederland, Werkgroep de Rode Draad en de Universele Religie van de Liefde.

Van Warven’s carrière valt samen met een zeer turbulente periode in de geschiedenis van religie en levensbeschouwing. Het is de tijd waarin er onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer aandacht komt voor het gesprek tussen de religies. Van Warven’s grote passie is het ontwikkelen en doorgeven van de kennis over de verschillende culturen en levensbeschouwingen die de wereld rijk is. En als het effe kan wil Rinus ook een bijdrage leveren aan het versterken van de verstandhouding tussen de levensbeschouwingen om zo een harmonieuzere samenleving te bereiken.

Van Warven wil als journalist en programmamaker niet alleen maar als een waarnemer / observeerder aan de kant blijven staan. Hij zet zijn kwaliteiten ook in ten behoeve van de kwetsbare mensen en groeperingen in de samenleving. Hij is jarenlang – onder meer voor Oikokredit en het Nederlands Albert Schweitzer Fonds – actief geweest in het publiceren van ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking , microkredieten en duurzaamheid.

En Van Warven is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en…. verhalenverteller. Hij wordt geroemd om zijn kennis over tal van uiteenlopende onderwerpen: religie, filosofie, ethiek, spiritualiteit, zingeving en mythologie. Van Warven staat garant voor een zeer boeiende ochtend, middag of avond. Hij weet de meest boeiende, maar soms stevige thema’s altijd te verluchtigen door zijn humor en zijn relativeringsvermogen.

Op zoek naar zingeving en verdieping? U kunt bij Rinus terecht voor:
– Cursussen
– Filosofie-avonden
– (S)preekbeurten

Hij kan u ook helpen een event te organiseren of te begeleiden:
– Symposia
– Dagvoorzitterschap
– Spirituele lezingencyclus

En wat te denken van een communicatieve training?:
– Schrijfcursussen
– Interviewtechnieken

Andere activiteiten