Luther: Veranderde hij alles?

De ondertitel van de film ‘Luther’ luidt: ‘Hij veranderde alles voor eeuwig’. Met zijn protest en verzet tegen de toenmalige Katholieke Kerk begon de Reformatie. En het protestantisme. Nu, vijfhonderd jaar later, wordt ‘gevierd’ dat het westen de ‘nieuwe kerk’ aan hem te danken heeft.

Maar is de kerk van vandaag een instituut wat hem voor ogen stond? Is de kerk niet opnieuw een instituut geworden waar tegen hij zich zou afzetten als hij nu geleefd had? In de film wordt beschreven hoe Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt en besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God.

Hij is echter een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissingen van de toenmalige kerkleiding. Hij raakte er van overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing en bevrijding biedt. De vraag is hoe veel ruimte het moderne protestantisme biedt voor het gedachtengoed van de voormalige monnik.