Levensduiding in het licht van transcendentie

AuteurRick Benjamins en Wouter Slob
Subtitel De theologie van Jörg Lauster
Prijs€ 16,95
VerzendkostenVoor alle boeken brengt de uitgeverij € 2,50 aan verzendkosten in rekening.

ISBN978-94-93175-45-7
VerschijningsdatumVerschenen

Jörg Lauster is een liberale theoloog die staat in de traditie van het cultuurprotestantisme, waaraan vooral de namen van Schleiermacher, Troeltsch en Tillich verbonden zijn. Een kennismaking met zijn theologie is een ontmoeting met een onterecht ondergesneeuwde traditie die religie – net als kunst en cultuur – van wezenlijk belang acht.

Lauster schreef over de theologie van de renaissance in Florence, over de Bijbel in het  protestantisme, over hermeneutiek, over God en het geluk, over de cultuurgeschiedenis van het christendom, over het protestantse principe, over de heilige Geest.

In de religie geven mensen uitdrukking aan hun ervaring met het transcendente. De ervaring van transcendentie is een ervaring die uitstijgt boven het alledaagse waarvoor mensen taal over het heilige, het hogere of het goddelijke gebruiken. In die taal duiden mensen de wereld om hen heen en zichzelf.

Rick Benjamins is docent en hoogleraar aan de PThU en de RUG, Wouter Slob was hoogleraar aan de RUG en is predikant in de PKN.

Bestelformulier

Verzendadres

Naar welk adres mogen we uw bestelling verzenden?

Een moment geduld aub.
(Visited 156 times, 1 visits today)