grenzeloze geloofsgeschiedenis de graaf

in gesprek met de vernieuwers uit de zestiende eeuw

Vertaler Joute de Graaf
Prijs€ 19,95
Verzendkosten€ 2,50
Genre(Kerk)geschiedenis
ISBN978-94-92421-87-6

Verschijningsdatum15-06-2019

Op nauwkeurige wijze zijn de biografische gegevens van een 14-tal (Kerk)Reformatoren uit de 16e eeuw verwerkt in prozaïsche beschouwingen over hen. Aan het begin van de Renaissance kondigt de vernieuwing zich als een cultuurschok aan in alle geledingen. De geestelijke bodem van de Rooms-Katholieke Moederkerk werd behoorlijk omgewoeld. Alom vraagt men om herijking van mens-zijn. In minder dan 50 jaar ontwikkelden zich een 10-tal nieuwe geloofsgenootschappen.

Wat heeft de Kerkreformatoren, die daar leiding aan gaven bezield? De verhalen over hen laten zich lezen als een roman. Feit en Fictie worden verbonden. De schrijver gaat op een miraculeuze manier op reis met hen in dit boek. Hij gaat in ‘gesprek’ met Reformatoren en stelt kritische vragen. Uit de overdaad aan biografische gegevens selecteerde de auteur interessante informatie over wie ze waren.

Vreemde ideeën kom je tegen. Het boek bevat een uniek schematisch overzicht met 7 vergelijkingsitems als een soort register. De lezer kan zelf selecteren wat hem/haar (nog) past. Zo ontstond een geromantiseerd informatief boek met kerk-, cultuur- historische en theologische informatie. Een ‘leerboek’ met leesplezier voor cultuurliefhebbers, mensen met belangstelling voor kerkgeschiedenis, kerkgangers en afhakers.

Joute de Graaf

Joute de Graaf (1942) werd in Ternaard geboren en groeide daar op. Hij studeerde Bouwkunde en Pedagogiek. Hij was o.a. docent en directielid van de MTS in Sneek. Hij had vanaf 1995 ook een architectenbureau. Hij kreeg in 2004, bij een ongeluk, een dwarslaesie. Hoewel de fysieke mogelijkheden nu beperkt zijn ging hij schrijven en schilderen. Hij schreef een 5-tal boeken. Twee informatieve boeken, twee romans en recentelijk het aparte boek: Facebook Bijgelicht (2017)

BESTELFORMULIER

Grenzeloze geloofsgeschiedenis

Verzendadres

Naar welk adres mogen we uw bestelling verzenden?

Een moment geduld aub.

(Visited 70 times, 1 visits today)