De universele religie van de Liefde

Manifest van de Universele Religie van de Liefde

In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied voor het leven’ of over de ‘eenvoudige religie van de liefde’. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid, één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: de Liefde.

Op zaterdag 14 november 2015 vond er een interreligieuze bijeenkomst plaats in Zwolle. Tal van mensen uit verschillende tradities kwamen bij elkaar om hun verbondenheid te vieren. De bijeenkomst ving aan in een heel bijzondere sfeer. In de nacht ervoor had de religie van de Gebalde Vuist weer eens van zich laten horen. Aanhangers van deze religie pleegden een zestal aanslagen in Parijs, waarbij 130 doden en 350 gewonden vielen.

Rinus van Warven was een van de initiatiefnemers van de ontmoetingsdag. Het werd een fantastische dag en het diepe verlangen naar verbinding werd geboren. Hij besloot een tekst te maken die een Universele Liefdesboodschap bevat.

“We proberen de gemeenschappelijke elementen van alle religies van liefde te benoemen, die ons kunnen inspireren samen te bouwen aan een wereld van heelheid en liefde. We willen kracht geven aan alle religie van liefde in het opstaan tegen onrecht, geweld en misbruik van religie voor verkeerde doeleinden.”

hier de agenda widget voor deze lezing