De Tempeliers en de Islam

Het beeld dat in de Westerse wereld wordt geschetst van de Islam is erg eenzijdig.  De Islam is een gewone, zeer spirituele religie met veel mystieke dimensies. Het beeld van de Islam als een politiek-ideologisch systeem, zoals dat vaak wordt geschetst, is onjuist of onvolledig. Natuurlijk kent elk geloof wel ideologische uitschieters, maar dat geldt net zozeer voor andere religies, waaronder het Christendom. De eerste westerse spirituele organisatie die een zinnig beeld van de Islam heeft gekregen was de Orde van de Tempeliers. Dankzij de bezittingen, de mankracht, de diplomatieke vaardigheden en oorlogsexpertise had de Orde van de Tempeliers ooit een enorme politieke en militaire macht. Maar de Tempeliers hebben een geestelijke omwenteling doorgemaakt door hun contacten met Joden en Moslims in het toenmalige nabije Oosten. Er waren Joden, Christenen en Moslims die gezamenlijk lid bleken te zijn van een lichtbroederschap die verdraagzaamheid en tolerantie voorstond. Het anti-islamitische sentiment van de toenmalige kerk werd omgezet in een betekenisvolle interreligieuze dialoog met de Moslims. De Tempelridders kregen een schat aan esoterische kennis en werden de voorlopers van de religieuze humanisten.