Uitgeverij

Lezingen

Lezing Rinus van Warven Hiernumaals, hiernamaals, hiernogmaals

Verhalen en poëzie

Rinus heeft een grote voorraad verhalen, spirituele teksten en poëzie over de bestemming van de mens: de mens als zingever. En die zingever ben je zelf.

Rinus is een meester in het vertellen van verhalen met een boodschap. Hij kan een avondvullend programma verzorgen, alleen met verhalen. Of met poëzie. Of met beide. Al dan niet begeleid en ondersteund met muziek van gitaar, harp of piano.

Wij mensen gaan zo vaak de verbinding niet aan met ons zelf, met de natuur, met onze medemens, met het hogere. Het lijkt er soms op alsof we alle vormen van verbinding (willen) mijden. Terwijl we zo’n enorme behoefte hebben aan echt contact, echte verbinding. In het programma ‘Dichter bij Elk-ander’ brengt Rinus van Warven teksten ten gehore van o.a. Caithlin Matthews, Neale Donald Walsh, Marcel Messing, Elie Wiesel en Charlie Chaplin.

Caithlin Matthews verhaalt bijvoorbeeld hoe men in de Keltische traditie tegen het fenomeen schepping aankijkt. Wat onze rol als mens op deze aarde is. Charlie Chaplin beschrijft op zijn zeventigste verjaardag wat hij in zijn leven heeft geleerd en laat daarmee een prachtig ‘testament’ na.

Marcel Messing verklankt op zeer poëtische wijze hoe de mens door de Eeuwige wordt gedragen. Neale Donald Walsh laat zien hoe wij mensen kunnen bijdragen aan het licht in de wereld. En in de teksten van Jacques Brel, Leonard Peltier en Elie Wiesel weerklinkt de bittere realiteit van wat leven ook kan zijn: uit verbinding raken.

De teksten vormen een spirituele schakel tussen de diverse religieuze tradities. Ze laten zien hoe er in de Grote Verhaaltraditie aangekeken wordt tegen de belangrijkste levensvragen: Wie ben ik, hoe verhoud ik me tot mijn medemens en tot het Hogere? Zingevende verhalen, spirituele poëzie, afgewisseld met verbindende muziek.

kerkdienst - viering met Rinus van Warven

Symposia

Een viering is bij Rinus van Warven een bijeenkomst met een zingevende, spirituele, levensbeschouwelijke inhoud. Muziek, spirituele teksten en gedichten onderstrepen zijn boodschap: Mens, word wie je bent…

Rouw en ritueel

Afscheid van een dierbare (moeten) nemen is een van de lastigste dingen van het leven. Bij een zorgvuldig afscheid hoort een betekenisvol rouwproces.

En een rituele viering – soms in de vorm van een (kerk)dienst, soms in de vorm van een ceremonie met een rite de passage – maakt het afscheid niet makkelijker, maar soms wel draaglijker.

Een ritueel kan ons helpen, in geval van dood, verlies of welke vorm van afscheid dan ook, om in het heden stil te staan bij het verleden en ruimte te maken voor een nieuwe realiteit.

Rinus heeft al vele tientallen rouw- en trouwvieringen verzorgd. Hij doceert ritueelbegeleiding aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht.