De universele religie van de Liefde

Manifest van de Universele Religie van de Liefde

In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied voor het leven’ of over de ‘eenvoudige religie van de liefde’. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid, één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: de Liefde.

Op zaterdag 14 november 2015 vond er een interreligieuze bijeenkomst plaats in Zwolle. Tal van mensen uit verschillende tradities kwamen bij elkaar om hun verbondenheid te vieren. De bijeenkomst ving aan in een heel bijzondere sfeer. In de nacht ervoor had de religie van de Gebalde Vuist weer eens van zich laten horen. Aanhangers van deze religie pleegden een zestal aanslagen in Parijs, waarbij 130 doden en 350 gewonden vielen.

Rinus van Warven was een van de initiatiefnemers van de ontmoetingsdag. Het werd een fantastische dag en het diepe verlangen naar verbinding werd geboren. Hij besloot een tekst te maken die een Universele Liefdesboodschap bevat.

“We proberen de gemeenschappelijke elementen van alle religies van liefde te benoemen, die ons kunnen inspireren samen te bouwen aan een wereld van heelheid en liefde. We willen kracht geven aan alle religie van liefde in het opstaan tegen onrecht, geweld en misbruik van religie voor verkeerde doeleinden.”

 

College Nabij-de-Doodervaring

Het was 9 april 1981. Het leven gaf hem een drietal geschenken in de vorm van een Bijna-Dood-Ervaring. Tegenwoordig noemen we het een Nabij-de-Doodervaring. Rinus van Warven noemt het drie ervaringen in de vorm van een supersnelle reis naar de lichtende eenheid van het bestaan. Hij spreekt graag over existentiële ervaringen, die je in contact brengen met de dragende grond van het bestaan:

  • De leegte of de eenheid zonder waarom
  • Het hier en nu of de eenheid zonder waarheen
  • De liefde of de eenheid zonder waartoe

Nabij-de-Doodervaring is een authentieke ervaring, die niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Het is een ervaring die een mensenleven blijvend verandert. ‘De NDE is zowel een existentiële crisis als een indringende levensles. De veranderingen van mensen na een NDE ontstaan door het bewust ervaren van een dimensie waar tijd en afstand geen rol spelen, waar verleden en toekomst geschouwd kunnen worden, waar men zichzelf compleet voelt en geheeld weet, en waar oneindige kennis en onvoorwaardelijke liefde ervaren wordt.’

Wie een Nabij-de-Doodervaring heeft meegemaakt wordt na deze haar ervaring vaak religieuzer en/ of spiritueler. De gevestigde godsdienstigheid zou minder institutioneel moeten zijn. “Ik geloof niet meer, ik weet. Ik heb een diep innerlijk weten aan mijn ervaring over gehouden. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik vanbinnen al weet.”

Veel mensen met een NDE zien hun ervaring als een het begin van een spiritueel proces. Mensen met een NDE weten dat pijn, verdriet, lijden en dood niet het hoogste woord hebben. Ze hebben ervaren dat het licht doorbreekt en het leven wordt oneindig veel sterker dan de dood. Hun verhalen zetten een streep door al onze ideeën over wat wel en niet mogelijk is in de alledaagse werkelijkheid: de opstandingskracht van het Licht is in ieder mens aanwezig.

 

Harry Potter en Jezus Christus

Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar. Als hij kon toveren. Herman van Veen had het niet beter onder woorden kunnen brengen wat de zin van het leven is. Als we konden toveren dan zou er spontaan vrede op de wereld uitbreken.

Als ik kon toveren dan toverde ik uit de heksenhoed een paar pond meer gerechtigheid, wat extra kilootjes zorg voor de zwakken en een paar onsjes meer hoop en niet te vergeten een overdosis wijsheid.

Geheim van het Verloren Woord

De Da Vinci Code zit vol geheimtaal: symboliek uit de wereld van de gevestigde religie, de kerk, maar ook uit de wereld van de vrijmetselarij. Dan Brown beweert dat zijn verhaal gebaseerd is op waarheden en dat de verborgen codes die hij gebruikt verwijzen naar historische gegevenheden.

Maar is dat allemaal wel waar? En wat zijn dat die geheime codes? Met andere woorden: hoe zien de geheimen waar het in dit fascinerende boek over gaat er dan uit?

De Tempeliers en de Islam

Het beeld dat in de Westerse wereld wordt geschetst van de Islam is erg eenzijdig.  De Islam is een gewone, zeer spirituele religie met veel mystieke dimensies. Het beeld van de Islam als een politiek-ideologisch systeem, zoals dat vaak wordt geschetst, is onjuist of onvolledig. Natuurlijk kent elk geloof wel ideologische uitschieters, maar dat geldt net zozeer voor andere religies, waaronder het Christendom. De eerste westerse spirituele organisatie die een zinnig beeld van de Islam heeft gekregen was de Orde van de Tempeliers. Dankzij de bezittingen, de mankracht, de diplomatieke vaardigheden en oorlogsexpertise had de Orde van de Tempeliers ooit een enorme politieke en militaire macht. Maar de Tempeliers hebben een geestelijke omwenteling doorgemaakt door hun contacten met Joden en Moslims in het toenmalige nabije Oosten. Er waren Joden, Christenen en Moslims die gezamenlijk lid bleken te zijn van een lichtbroederschap die verdraagzaamheid en tolerantie voorstond. Het anti-islamitische sentiment van de toenmalige kerk werd omgezet in een betekenisvolle interreligieuze dialoog met de Moslims. De Tempelridders kregen een schat aan esoterische kennis en werden de voorlopers van de religieuze humanisten.

 

Luther: Veranderde hij alles?

De ondertitel van de film ‘Luther’ luidt: ‘Hij veranderde alles voor eeuwig’. Met zijn protest en verzet tegen de toenmalige Katholieke Kerk begon de Reformatie. En het protestantisme. Nu, vijfhonderd jaar later, wordt ‘gevierd’ dat het westen de ‘nieuwe kerk’ aan hem te danken heeft.

Maar is de kerk van vandaag een instituut wat hem voor ogen stond? Is de kerk niet opnieuw een instituut geworden waar tegen hij zich zou afzetten als hij nu geleefd had? In de film wordt beschreven hoe Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt en besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God.

Hij is echter een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissingen van de toenmalige kerkleiding. Hij raakte er van overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing en bevrijding biedt. De vraag is hoe veel ruimte het moderne protestantisme biedt voor het gedachtengoed van de voormalige monnik.