kerkdienst - viering met Rinus van Warven

Kerkdiensten / vieringen

Een viering is bij Rinus van Warven een bijeenkomst met een zingevende, spirituele, levensbeschouwelijke inhoud. Muziek, spirituele teksten en gedichten onderstrepen zijn boodschap: Mens, word wie je bent…