Recensie ‘Jezus, een mensenleven’

In de veertig dagen die voorafgaan aan Pasen bezint de kerk zich op het lijden van Jezus en zoekt ze de verbinding met het lijden van zoveel mensen vandaag. Telkens weer stuit ze daarbij op de grote vraag wie Jezus is; dit kind, over wie bij zijn geboorte zulke grote woorden zijn uitgesproken en die zich  nu gevangen laat nemen, bespotten en kruisigen. Wie is hij? Bij zijn doop klinkt uit de hemel een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Op een zeker moment stelt Jezus die vraag aan zijn leerlingen. En als hun woordvoerder spreekt Petrus vervolgens de geladen woorden uit: u bent de messias, de Zoon van de levende God. Enkele eeuwen spreekt de kerk op één van haar concilies (Chalcedon, 451) uit, dat Jezus waarachtig God en waarachtig mens is. Daarmee probeert de kerk boven diepe verstaanskloven en grote tegenstellingen uit te komen, maar de formulering van de zg. tweenaturenleer van Christus is sindsdien een struikelblok voor het verstand en voor menigeen ook een blokkade voor het geloof.

Nu, meer dan vijftien eeuwen na de concilie-uitspraak ligt de vraag wie Jezus is nog steeds open, terwijl de kerk bepaald niet stil gezeten heeft in haar bezinning. Daarvan getuigt op indrukwekkende wijze Dr. Cees den Heyer in zijn pas verschenen boek ‘Jezus, een mensenleven. Een geschiedenis van een mens onder de mensen’. Den Heyer maakt de lezer deelgenoot van een lang leven bezig zijn met de Bijbel en dan vooral het Nieuwe Testament, toegespitst op de vraag wie Jezus is. Hij gaat daarin zorgvuldig en uitvoerig aan het werk. In 43 hoofdstukken laat hij zien tot welke inzichten de nieuwtestamentische wetenschap tot nu toe gekomen is.

Wat is theologie een boeiende wetenschap! Overal staat Jezus centraal. Maar wat lopen de inzichten uiteen. Alles staat of valt met de vraag welk gezag de Bijbel heeft. Iedereen weet dat de Bijbel niet uit de lucht is komen vallen, maar een ontstaansgeschiedenis heeft en zo ook bestudeerd mag worden. In verhalen lopen feit en fictie door elkaar heen. De Bijbel biedt geen historisch correcte informatie, maar wil opwekken tot geloof. Het is een geloofsboek. Wie enigszins thuis is in de kerk, kan zich herinneren dat Den Heyer ruim twintig jaar geleden een spraakmakend boek schreef over de verzoening, waarin hij afstand nam van de klassieke verzoeningsleer, die stelt dat het lijden en sterven van Jezus gezien  moet worden als een offer, dat gebracht moest worden om God en mens met elkaar te verzoenen.

In zijn nieuwste boek schrijft hij afscheid genomen te hebben van het klassieke christologische dogma. Voor hem was Jezus een mens van vlees en bloed, een mens onder de mensen. Bij de bestudering van zijn boek zweefde mij steeds de opmerking van rabbijnen voor de geest, dat elk Bijbelwoord 70 uitleggingen toelaat en dat straks, als de messias komt hij ons zal vertellen wat de juiste is. Ik wens dit boek in handen van theologiestudenten, predikanten, kerkelijk werkers en geïnteresseerde gemeenteleden.

De recensie verscheen als redactioneel in het ‘Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw.

 

“Droomschool” verschenen

Vandaag – donderdag 13 juli – verscheen het boek “De droomschool in een droomstad” van dr. Mehdi Jiwa. Het zal nog wel een aantal werkdagen duren voor het in de winkel verkrijgbaar is. Het Centraal Boekhuis – wat een geweldig hulpvaardige mensen op de Compact-afdeling voor kleine uitgeverijen- heeft altijd wel een aantal dagen nodig om de boeken “in te klaren”.

Meditatieritueel in Afgebroken Takken

Half maart kwam het boek “Afgebroken takken” uit, een boek van Paula Stuurman. Zij is theoloog en pastor en ook opgeleid als letterkundige, kunstzinnig counselor en Jungiaans therapeut. Ze werkt als zelfstandig gevestigd geestelijk verzorger en counselor.

In “Afgebroken takken” blijven ervaring, spiritualiteit en vormgeving dicht bij elkaar. Het is een boek met praktisch theologische overwegingen. De auteur biedt een meditatie-ritueel als liturgie voor Goede Vrijdag, in de Paascyclus. Kunnen we bukken om de afgebroken stukken van onze menselijke verwachtingen aan te zien, op te nemen en samen te brengen: God, hoe verder?

 

Ongedaante: een poging om het leven te begrijpen

“In existentiële zin zijn en blijven wij holenbewoners. En dat heeft zijn charmes. Waarvan de tragiek in ons levensconcert mag worden opgenomen.”

Dat is misschien wel de kern van het boek Ongedaante. In dit boek onderzoekt schrijver Jaap Lont of hij een poging kan doen om iets van het leven te begrijpen. Eén ding is hem in ieder geval zeker: ups en downs horen erbij. De psychosofie legt de nadruk op de eigen zwaktes als op de innerlijke zelfgenezende kracht.

Ook “Ongedaante” is te verkrijgen via deze website (klik hier)

‘Jean Klein, sadguru’ is een ode aan Koos’ leraar

Een Sadguru is een zelfgerealiseerde leraar bij wie de versluierende energie is verdwenen. Kortom: hij heeft geen angsten en verlangens meer. De Sadguru heeft vermogens waarmee hij zijn leerlingen kan helpen op een manier die in de ‘gewone’ menselijke visie als magisch wordt ervaren.

Jean Klein was zo’n sadguru, volgens de schrijver van dit boek. Het boek gaat dus uiteraard over hem, maar ook een groot deel van dit boek gaat over Kashmiryoga. Onder Kashmiryoga wordt de yoga-benadering van Jean Klein verstaan.

Koos Zondervan, de schrijver, heeft veel spirituele ervaringen opgedaan tijdens zijn contact met Jean Klein. Hij vertelt in dit boek hoe het hem gelukkiger heeft gemaakt.

 

 

‘Watermerk’ van Peter de Ruiter na 33 jaar opnieuw uitgegeven

“Zoals bij de bereiding van papier soms een figuur in dat papier wordt aangebracht, die dient als fabrieksmerk, zo krijgen wij van God een merkteken mee bij onze doop”.

In de eerste week van februari 2017 heeft Uitgeverij Van Warven het boek “Watermerk” van Peter de Ruiter opnieuw uitgegeven. Het boek kwam al eerder uit in 1984. Het 33-jaar oude Watermerk heeft een moderne metamorfose gehad en is aangepast naar deze tijd.

In het boek bespreekt schrijver Peter de Ruiter (hervormd predikant) de doop met de kinderen in zijn kerk. Aan de hand van korte verhalen, beeldende gesprekken en actuele aanleidingen legt hij ze uit hoe belangrijk de doop voor veel mensen is. Nog steeds een prachtig gegeven dat volgens ons absoluut de moeite waard is om te lezen.

 

Watermerk is vanaf nu te bestellen op deze website (klik hier)

19e eeuwse tekeningen Dirk Boele gebundeld

Door Nick Teune

IJSSELMUIDEN/KAMPEN – De Kamper schilder Dirk Boele maakte tussen 1825 en 1844 verschillende tekeningen van Kampen, IJsselmuiden en de omliggende kernen. De in IJsselmuiden woonachtige André Piederiet (89) maakte omstreeks 1980 voor het eerst kennis met het werk van Boele. Hij heeft door de jaren heen lezingen over Dirk Boele en zijn tekeningen verzorgd. De in totaal 56 tekeningen die in het Stadsarchief van Kampen aanwezig zijn, worden nu gebundeld en uitgegeven in een boek dat binnen de gemeentegrenzen verkocht zal worden.

Het boek gaat de toepasselijke titel De tekeningen van Dirk Boele dragen. Aan de binnenkant treft men de subtitel aan: Kampen en IJsselmuiden tussen 1825 en 1844 met unieke beelden van de watersnood van 1825. André Piederiet licht toe: ‘In februari 1825 vond er een grote overstroming plaats die vooral Noordwest-Overijssel hard getroffen heeft. Boele geeft ons met zijn tekenwerk en zijn verslag een authentiek beeld van de situatie. Allebei zullen ze in het boek terug te vinden zijn. De tekeningen die Boele kort na de ramp maakte zijn de vroegste tekeningen die bewaard zijn gebleven. Daarnaast maakte hij tussen 1825 en 1844 een serie topografisch waardevolle tekeningen van Kampen en IJsselmuiden. Hij heeft ontzettend precies getekend’, vertelt Piederiet. ‘De lezer kan dat zelf controleren, want in het boek zijn vijf oude kaarten opgenomen. Op deze kaarten staat aangegeven waarvandaan Boele heeft getekend met een kijkhoek.’

Piederiet is door het Stadsarchief in de gelegenheid gesteld om de tekeningen in boekvorm uit te geven. ‘Waarschijnlijk heeft een van Boeles nazaten zijn tekeningen overgedragen aan het archief. Daar zijn alle 56 tekeningen gedigitaliseerd. Ze zullen vergroot worden afgedrukt en bij elke prent worden een toelichting en beschrijving gegeven. Zo weten de lezers precies waar ze eigenlijk naar kijken. Daarnaast zal in het boek een volledige beschrijving over Dirk Boele, zijn werk en zijn familie opgenomen worden’, aldus Piederiet.

Het boek zal op liggend A4-formaat worden uitgegeven, met een harde kaft. De prijs zal rond de 20 euro komen te liggen. De verwachting is dat het boek rond 15 november bij The Read Shop Schutte en The Read Shop Bos verkrijgbaar is. Mensen die verzekerd willen zijn van een exemplaar, kunnen mailen naar kbh-schutte@infracom.nl of in één van de winkels hun gegevens achterlaten op een reserveringslijst.

 

Dit artikel is overgenomen uit ‘Streeknieuws’ van donderdag 13 oktober 2016