Nabij-de-Doodervaring: tijd en afstand spelen geen rol

Het was 9 april 1981. Het leven gaf hem een drietal geschenken in de vorm van een Bijna-Dood-Ervaring. Tegenwoordig noemen we het een Nabij-de-Doodervaring. Rinus van Warven noemt het drie ervaringen in de vorm van een supersnelle reis naar de lichtende eenheid van het bestaan. Hij spreekt graag over existentiële ervaringen, die je in contact brengen met de dragende grond van het bestaan:

  • De leegte of de eenheid zonder waarom
  • Het hier en nu of de eenheid zonder waarheen
  • De liefde of de eenheid zonder waartoe

Nabij-de-Doodervaring is een authentieke ervaring is, die niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Het is een ervaring die een mensenleven blijvend verandert. ‘De NDE is zowel een existentiële crisis als een indringende levensles. De veranderingen van mensen na een NDE ontstaan door het bewust ervaren van een dimensie waar tijd en afstand geen rol spelen, waar verleden en toekomst geschouwd kunnen worden, waar men zichzelf compleet voelt en geheeld weet, en waar oneindige kennis en onvoorwaardelijke liefde ervaren wordt.’

Wie een Nabij-de-Doodervaring heeft meegemaakt wordt na deze haar ervaring vaak religieuzer en/ of spiritueler. De gevestigde godsdienstigheid zou minder institutioneel moeten zijn. “Ik geloof niet meer, ik weet. Ik heb een diep innerlijk weten aan mijn ervaring over gehouden. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik vanbinnen al weet.”

Veel mensen met een NDE zien hun ervaring als een het begin van een spiritueel proces. Mensen met een NDE weten dat pijn, verdriet, lijden en dood niet het hoogste woord hebben. Ze hebben ervaren dat het licht doorbreekt en het leven wordt oneindig veel sterker dan de dood. Hun verhalen zetten een streep door al onze ideeën over wat wel en niet mogelijk is in de alledaagse werkelijkheid: de opstandingskracht van het Licht is in ieder mens aanwezig.

hier de agenda widget voor deze lezing

De kracht van compassie

“Dit is dan mijn ware religie, mijn eenvoudige geloof. Er is geen tempel, moskee of kerk; geen complexe filosofie, doctrine of dogma. Ons eigen hart, onze eigen geest is de tempel.”

Tenzin Gyatso, Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai Lama, kan het zo treffend onder woorden brengen waar het in de wereld van de levensbeschouwing om draait. Als spiritueel leider van het Tibetaans Boeddhisme spreidt Tenzin Gyatso een opmerkelijke openheid ten toon als het gaat om respect voor mensen met andere overtuigingen.

‘Mijn religie is vriendelijkheid,’ zo vat Tenzin Gyatso vaak zijn boodschap samen. Volgens de Dalai Lama trachten alle wereldreligies in essentie dezelfde kwaliteiten in een mens te stimuleren. Maar dat niet alleen, hij probeert namelijk nooit iemand tot het boeddhisme te bekeren, sterker nog: hij benadrukt hoe belangrijk is het om je oorspronkelijke religie maar te blijven volgen. “Veel moeilijkheden tussen religies ontstaan doordat mensen, die er niet in geslaagd zijn hun eigen geest te transformeren en tot rust te brengen, niet werkelijk hun eigen geloof op zichzelf toepassen, maar ondertussen wel dit geloof aan anderen proberen op te leggen. Dit onfortuinlijke gedrag kan serieuze conflicten provoceren, hoewel ik een aanzienlijke verzoening tussen de verschillende religies heb bespeurd, vooral tussen Tibetaanse boeddhisten en christenen.’

Het leven en werk van de Dalai Lama ademt de geest van liefde en verzoening. Maar Tenzin Gyatso heeft nog meer vredespijlen op zijn boog. Zo stelt hij simpelweg dat oorlog uit de tijd is: ‘Innerlijke vrede geeft werkelijke uiterlijke vrede. Eerst is innerlijke ontwapening nodig: het doelbewust reduceren van boosheid, begeerte en jaloezie. Dit leidt tot uiterlijke ontwapening. Oorlog is uit de tijd. In het verleden waren samenlevingen onafhankelijker en had oorlog meer zin. Het verlies van de ander was jouw overwinning. Tegenwoordig is er veel meer wederzijdse afhankelijkheid. De rest van de wereld maakt deel uit van jezelf. Door oorlog kan je niet (meer) bereiken wat je wilt. Dit kan alleen door dialoog in de geest van verzoening. De twintigste eeuw was de eeuw van het bloedvergieten, en de consequenties ervan geven ons nog steeds problemen. De eenentwintigste eeuw zou de eeuw van de dialoog moeten worden’.

De essentie van religie bij de Dalai Lama: ‘Aan anderen denken is; zinvol ons geluk is intiem verbonden met dat van anderen; als de maatschappij lijdt, lijden wij zelf; en hoe meer ons hart en geest met kwade wil verstoord zijn, hoe slechter we ons voelen. We kunnen al het andere verwerpen: religie, ideologie, alle ontvangen wijsheid, maar we kunnen niet de noodzakelijkheid van liefde en compassie ontvluchten.’ Of zoals Tenzin Gyatso het zelf formuleert:

“De doctrine is compassie.
Liefde voor anderen en respect voor hun rechten en waardigheid,
ongeacht wie of wat ze zijn:
uiteindelijk is dit alles wat we nodig hebben.

Zolang we dit in ons dagelijks leven beoefenen,
dan, ongeacht of we nu geleerd zijn of niet,
of we in Boeddha of God geloven
of een andere religie volgen of helemaal geen,
zolang we compassie voor anderen hebben
en ons beheerst gedragen vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid,
is er geen twijfel of we zullen gelukkig worden”.

 

De veda’s en de gnosis

Lezing – Wat hebben de Vedische traditie uit India en de wereld van de Gnosis met elkaar gemeen? Dat antwoord is simpel: onze goddelijke kern bevindt zich in alle schepselen.

Harry Potter en Jezus Christus

Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar. Als hij kon toveren. Herman van Veen had het niet beter onder woorden kunnen brengen wat de zin van het leven is. Als we konden toveren dan zou er spontaan vrede op de wereld uitbreken.

Als ik kon toveren dan toverde ik uit de heksenhoed een paar pond meer gerechtigheid, wat extra kilootjes zorg voor de zwakken en een paar onsjes meer hoop en niet te vergeten een overdosis wijsheid.

Geheim van het Verloren Woord

De Da Vinci Code zit vol geheimtaal: symboliek uit de wereld van de gevestigde religie, de kerk, maar ook uit de wereld van de vrijmetselarij. Dan Brown beweert dat zijn verhaal gebaseerd is op waarheden en dat de verborgen codes die hij gebruikt verwijzen naar historische gegevenheden.

Maar is dat allemaal wel waar? En wat zijn dat die geheime codes? Met andere woorden: hoe zien de geheimen waar het in dit fascinerende boek over gaat er dan uit?

De Tempeliers en de Islam

Het beeld dat in de Westerse wereld wordt geschetst van de Islam is erg eenzijdig.  De Islam is een gewone, zeer spirituele religie met veel mystieke dimensies. Het beeld van de Islam als een politiek-ideologisch systeem, zoals dat vaak wordt geschetst, is onjuist of onvolledig. Natuurlijk kent elk geloof wel ideologische uitschieters, maar dat geldt net zozeer voor andere religies, waaronder het Christendom. De eerste westerse spirituele organisatie die een zinnig beeld van de Islam heeft gekregen was de Orde van de Tempeliers. Dankzij de bezittingen, de mankracht, de diplomatieke vaardigheden en oorlogsexpertise had de Orde van de Tempeliers ooit een enorme politieke en militaire macht. Maar de Tempeliers hebben een geestelijke omwenteling doorgemaakt door hun contacten met Joden en Moslims in het toenmalige nabije Oosten. Er waren Joden, Christenen en Moslims die gezamenlijk lid bleken te zijn van een lichtbroederschap die verdraagzaamheid en tolerantie voorstond. Het anti-islamitische sentiment van de toenmalige kerk werd omgezet in een betekenisvolle interreligieuze dialoog met de Moslims. De Tempelridders kregen een schat aan esoterische kennis en werden de voorlopers van de religieuze humanisten.

 

J.S. Bach en het Rozenkruis

Johann Sebastiaan Bach is geïnspireerd door de spiritualiteit van het Rozenkruis. Wetenschappers zeggen dat dat nooit officieel is aangetoond. Nou mag dat kloppen in die zin dat Bach misschien wel nooit lid is geweest van een Rozenkruisers-genootschap. Maar de spiritualiteit van de roos van liefde was hem niet vreemd.

En dan hebben we het over de roos van liefde die bloeit aan het kruis van het lijden was niet alleen maar voorgehouden aan de officiële genootschappen. Ook magistrale vertellers als Hans Christian Andersen wist van de spiritualiteit. En in het klassieke India is er al eeuwenlang sprake van een equivalent: de Lotus die bloeit in de vijver van het bestaan.

Luther: Veranderde hij alles?

De ondertitel van de film ‘Luther’ luidt: ‘Hij veranderde alles voor eeuwig’. Met zijn protest en verzet tegen de toenmalige Katholieke Kerk begon de Reformatie. En het protestantisme. Nu, vijfhonderd jaar later, wordt ‘gevierd’ dat het westen de ‘nieuwe kerk’ aan hem te danken heeft.

Maar is de kerk van vandaag een instituut wat hem voor ogen stond? Is de kerk niet opnieuw een instituut geworden waar tegen hij zich zou afzetten als hij nu geleefd had? In de film wordt beschreven hoe Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt en besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God.

Hij is echter een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissingen van de toenmalige kerkleiding. Hij raakte er van overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing en bevrijding biedt. De vraag is hoe veel ruimte het moderne protestantisme biedt voor het gedachtengoed van de voormalige monnik.

De universele religie van de Liefde

Manifest van de Universele Religie van de Liefde

In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied voor het leven’ of over de ‘eenvoudige religie van de liefde’. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid, één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: de Liefde.

Op zaterdag 14 november 2015 vond er een interreligieuze bijeenkomst plaats in Zwolle. Tal van mensen uit verschillende tradities kwamen bij elkaar om hun verbondenheid te vieren. De bijeenkomst ving aan in een heel bijzondere sfeer. In de nacht ervoor had de religie van de Gebalde Vuist weer eens van zich laten horen. Aanhangers van deze religie pleegden een zestal aanslagen in Parijs, waarbij 130 doden en 350 gewonden vielen.

Rinus van Warven was een van de initiatiefnemers van de ontmoetingsdag. Het werd een fantastische dag en het diepe verlangen naar verbinding werd geboren. Hij besloot een tekst te maken die een Universele Liefdesboodschap bevat.

“We proberen de gemeenschappelijke elementen van alle religies van liefde te benoemen, die ons kunnen inspireren samen te bouwen aan een wereld van heelheid en liefde. We willen kracht geven aan alle religie van liefde in het opstaan tegen onrecht, geweld en misbruik van religie voor verkeerde doeleinden.”

hier de agenda widget voor deze lezing

Lezing Rinus van Warven Hiernumaals, hiernamaals, hiernogmaals

Hiernumaals, hiernamaals, hiernogmaals

‘Leven is leren omgaan met de eindigheid’: 

Rinus van Warven heeft na zijn Nabij-de-Doodervaring geleerd dat afscheid nemen van de angst voor de dood ons kan helpen om te leren leven. Tal van grote leraren der aarde hebben ons laten zien de menselijk angst voor de dood en de angst voor het leven uit dezelfde bron komen.

Als we goed willen sterven, zullen we moeten leren leven. Als we goed willen leven zullen we moeten leren omgaan met onze eindigheid. Leren omgaan met de eindigheid schenkt vrijheid. Wie geleerd heeft om te gaan met de dood kan afleren om een slaaf te zijn van een haastig leven.

Sterven voor je sterft: het afrekenen met de angst voor de dood voor de werkelijke dood ons komt halen. Want iedere idioot kan uit angst voor de dood naar het licht proberen te rennen. Alleen de meester durft geconfronteerd te worden met de duisternis om zijn licht daar te laten schijnen. Dat is de betekenis van de boodschap van Jezus van Nazareth.