Rouw en ritueel

Afscheid van een dierbare (moeten) nemen is een van de lastigste dingen van het leven. Bij een zorgvuldig afscheid hoort een betekenisvol rouwproces.

En een rituele viering – soms in de vorm van een (kerk)dienst, soms in de vorm van een ceremonie met een rite de passage – maakt het afscheid niet makkelijker, maar soms wel draaglijker.

Een ritueel kan ons helpen, in geval van dood, verlies of welke vorm van afscheid dan ook, om in het heden stil te staan bij het verleden en ruimte te maken voor een nieuwe realiteit.

Rinus heeft al vele tientallen rouw- en trouwvieringen verzorgd. Hij doceert ritueelbegeleiding aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht.