De universele religie van de liefde

In alle grote tradities – van Oost en West – wordt de liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Albert Schweitzer sprak over ‘eerbied voor het leven’, Mahatma Gandhi over ‘ahimsa’- een geweldloze omgang met alle levensvormen- en de Dalai Lama over de eenvoudige religie van de liefde. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één volk, één mensheid, één wereld, één kosmos.

De religie van de liefde inspireert om ons op dít moment, in het hier en nu, te verbinden met de liefde voor onszelf en van daaruit met de mensen en de wereld om ons heen. We leven op grond van verbondenheid en gelijkwaardigheid. Die verbondenheid maakt dat we ons verantwoordelijk voelen om een zinvolle invulling te geven aan ons leven en bewust om te gaan met de aarde en haar bronnen.

hier de agenda widget voor deze lezing